Borttagning av dieselpartikelfilter Nyköping, Vingåker & Flen

Borttagning av Dieselpartikelfilter

Ett dieselpartikelfilter främsta uppgift är att filtrera bort och rena de avgaserna som en dieselmotor avger. Idag finns ett DPF monterat på de flesta bilarna med en dieselmotor, framförallt på nyare modeller. Reningsgraden på ett DPF ligger runt 90%.

För att bilens dieselpartikelfilter ska sätta igång reningsprocessen krävs det att motorns temperatur är tillräckligt hög. Om bilen ofta används för kortare körningar eller i stadstrafik, så finns risken att reningen avbryts eller inte sätts igång. I dessa fall fylls filtret och oftast tänds varningslampan på instrumentbrädan. Om partikelfiltret är gammalt eller inte renat, kan det leda till att bilens förmåga och kraft blir begränsad.

Förhöjd prestanda, kvickare gasrespons och lägre bränsleförbrukning samt avgastemperatur. Hos många bilägare är det här egenskaper som gärna välkomnas och vi på Byströms Motoroptimering o Service kan leverera de till din bil. Vi har lösningen som kommer höja effekten och kraften hos din bil, samtidigt som du inte behöver lägga flera tusentals kronor på ett filterbyte.

Vi plockar isär bilens dieselpartikelfilter och rensar insidan av det, alternativt placerar ett ersättningsrör. Därefter ersätter vi bilens mjukvara till vår egna mjukvara som är specialanpassad just för din bil, vår egna mjukvara stänger sedan av DPF funktionen. Processen utförs manuellt i våran verkstad som ligger i närheten av Nyköping, Vingåker och Flen.

Borttagning av EGR

EGR på svenska kallat Avgasåterföring är en teknik som används både för diesel- och bensinmotorer. Syftet med EGR är att minska utsläppet av kväveoxider. Kväveoxider bildas av kväve och syre som utsätts för höga temperaturer. Genom att låta en viss del av motorns avgaser cirkulera tillbaka in i cylindrarna, så bidrar det till ökad värmekapacitet som resulterar i en sänkt flamtemperatur. På så vis begränsas bildningen av kväveoxider.

När EGR ventilen avlägsnas från motorn så kan det bidra till fördelar som en förhöjd prestanda och sänkt bränsleförbrukning. Även slitage på motorn minskar eftersom att partiklarna inte längre återcirkuleras och tar sig in i oljan. Visserligen ökar bilens utsläpp av kväveoxider men samtidigt så minskas utsläppet av kolväten, sotpartiklar, koloxid och koldioxid kraftigt. Bilens insugningssystem bevaras också rent.

När EGR ventilen ska avlägsnas från bilen innebär det både ett mekaniskt och tekniskt arbete. Styrsystemet förutsätter att ventilen finns där och utför sina beräkningar därefter, vilket kommer generera i felaktiga värden. Därför räcker det inte bara att ta bort EGR ventilen utan viss ändring av mjukvaran måste också ske.

Vi ser till att mjukvaran anpassas och stänger ner EGR funktionen samt eventuella felkoder. Även övriga ändringar i mjukvaran anpassas för att du ska kunna få ut maximalt av din bil. I förekommande fall applicerar vi dessutom på en “blanking plate” som bidrar till att stoppa flödet.

Låter det här intressant? Kontakta oss redan idag, vi berättar gärna mer om våra olika tjänster. Du hittar oss i Katrineholm, en bit utanför Nyköping, Vingåker och Flen. Välkommen, vi ser framemot ditt besök!

Vill ni veta mer?